ด่วน..ชมรมพัฒนาครูไทย  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก  เตรียมความพร้อม ปี 2554 หลักสูตร สพฐ.

         วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18 - 19 ธันวาคม 2553  ณ ห้องทับทิม โรงแรมสาเกตุนคร  อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

      

วิทยากร ชมรมพัฒนาครูไทย โดย
๑.ผอ.ยุทธพงษ์ชัย  เกตุบาง     ผอ.ภาค ก ปี 2550 ที่ผ่านสนามสอบที่หินที่สุดจากโคราช ไปบรรจุที่ลพบุรี
     จบการศึกษาระดับปริญญาโท         บรรยาย ด้านการบริหารบุคคล และบริหารทั่วไป 
๒.ผอ.ชัยทัศน์  จ้องสกุลวงศ์ (ty)   ผอ.ภาค ก ปี 2550 และสอบภาค ข และ ค ในลำดับที่ 1 ของเขตพื้นที่ฯ
     จบการศึกษาระดับปริญญาโท         บรรยาย ด้านวิชาการ และด้านงบประมาณ
๓.ผอ.Invisible Wave หรือ  Sub-Admin1 ผอ.ภาค ก ปี 2550 (สอบได้ลำดับที่ 1 และสละสิทธิ์) ปี 2552 สอบผ่านภาค ก ด้วยคะแนนสูง และสอบ ภาค ข และ ค ได้ลำดับที่ 1
     นิสิตระดับปริญญาเอกด้านการบริหารการศึกษาในปัจจุบัน บรรยายด้านสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา และนโยบายการศึกษา 

     ประกอบคำบรรยายพร้อมตัวอย่างข้อสอบภาค ก ที่วิทยากรทุกคน สอบผ่านหลายสนามสอบด้วยผลการสอบลำดับที่ 1

    ด่วน...รับจำนวนไม่มาก/รุ่น สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียด  087 9897389    หรือ 089 2042943