พัฒนาก่อนแต่งตั้งมาแล้ว รายชื่อที่ สพฐ.ให้สำนักงานเขตฯ ส่ง 20 เมษายน 2554 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้าย  ตรงและสอดคล้องกับระดับบิ๊ก สพฐ.พูดไว้ที่โคราช ว่าจะพัฒนาช่วงนี้  23 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2554  
ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 203 คน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 141 คน

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ มีสมาชิกชมรมพัฒนาครูไทยหลายท่าน สำหรับท่านที่คงค้างบัญชีภาค ข และ ค อยู่ ก็อย่าเพิ่งเสียกำลังใจ  เตรียมตัวสอบภาค ก ใหม่ปลายปีนี้


                หนังสือเวียนแจ้งเขตพื้นที่การศึกษาเรื่องการพัฒนาก่อนแต่งตั้งรุ่นสุดท้าย

                รายชื่อว่าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

                รายชื่อว่าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  

               
           วันนี้ คุณเตรียมสอบภาค ก ใหม่หรือยัง  ถ้ายัง โปรดสำรองที่นั่งติวสอบภาค ก ด้านบนนะครับ
            โปรแกรมติว

  เดือนพฤษภาคม 2554
         วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2554 ที่โรงแรมเดอะเรสสิเด้นท์  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

        วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2554 ที่โรงแรมวงษ์ทอง
  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

                         เดือนมิถุนายน 2554
          วันที่ 4-5 มิถุนายน  2554 ที่โรงแรมต้นคูณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

          วันที่ 11-12 มิถุนายน 2554 ที่โรงแรมโอเชียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

          วันที่ 18-19 มิถุนายน 2554  ที่โรงแรมแมนฮัตตั้น อ.เมือง จ.ปทุมธานี

           วันที่ 25-26 มิถุนายน 2554  ที่โรงแรมปทุมรัตน์  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี


             อันนี้แถมด้วย การสำรวจข้อมูลเพื่อพัฒนาก่อนแต่งตั้งตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ครับ

                      หนังสือประทับตราส.พ.ฐ.สำรวจรายชื่อเพื่อพัฒนาก่อนแต่งตั้งตำแหน่งศึกษานิเทศก์