แผนปฏิบัติราชการ หรือแผนกลยุทธ์กระทรวงศึกษาธิการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) เตรียมอ่านสอบผู้บริหารครับ

                                          แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ(2552-2555)

        แถมด้วย แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง(พ.ศ.2552-2559)  เป็นฉบับที่ปรับปรุงมาจากแผนการศึกษาแห่งชาติ(พ.ศ.2545-2559)  ซึ่ง เป็นแผนระยะยาว 15 ปี     ตามลิงค์

                                           แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง(พ.ศ.2552-2559)


                                         ครูคลับจัดให้หนักครับช่วงนี้    ท่านใดมีข้อแนะนำกรุณาเสนอแนะด้านล่างนะครับ
                                                 (ใต้แบนเนอร์เขียวใส krooclub)